Bent Sørensen:
Folkestyre og fornuft - alternativer til politikerlede og finanskriser

Klik her: download

En debatbog der rammer ned i tidens mest vigtige problemer: politikerlede, stigende ulighed, nedgradering af vore omgivelser, og fornemmelsen af afmagt overfor nyliberalismens invasion af samfundets styring. Bogen analyserer hvordan det er kommet hertil og tilbyder adskillige alternativer, nye og gamle der potentielt kan bringe demokratiet til igen at fungere. Vi bør stile mod et mere direkte folkestyre, hvor vejen mellem befolkning og regering er kortere end nu. Et sammenfattende forslag til ny grundlov opstilles, til brug globalt, regionalt eller lokalt, og tilbydes til eftertanke, debat, uenighed og konstruktive modforslag.